BilisiMerkez

Flash Tasarimda Baslik Resmi Eklemek

Flash tasarım kullanıyorsunuz ve başlığı değiştirmeyi çok istemişsinizdir. Cevabı burada. Aşağıdaki kodu, tasarım ayarlarında Tasarım Üzerindeki yazı kısmına yapıştırıp kaydedin.

Kod içerisinde kırmızı ile belirttiğim flash linkini kendinize göre değiştirmeyi unutmayınız:

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür!...

Kod:

<script type="text/javascript">
function Header()
{  
    document.write('<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="888" height="136">');
   
      document.write('<param name="movie" value="http://www.fileden.com/files/2007/11/27/1609650/hfintroflashh.swf?color=0x300638&headerTitle='+encodeURI("")+'" />');

      document.write('<param name="allowScriptAccess" value="always">');
      document.write('<param name="quality" value="high" />');

      document.write('<embed src=" http://www.fileden.com/files/2007/11/27/1609650/hfintroflashh.swf?color=0x300638&headerTitle='+encodeURI("")+'" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="888" height="136" allowScriptAccess="always">');

    document.write('</embed>');

    document.write('</object>');
}
</script>
HackerFriend Paylaşımı

Facebook'ta Paylaş | Sayfanın Çıktısını Al | Foxit'le PDF Olarak Kaydet

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=